Programovateľný automat SKP-5
20DI, 12DO, napájanie 18 ÷ 36 V DC, RS232, RS485, CAN 319,-

Vzdialené vstupno/výstupné moduly CIO na CAN
 • CIO - 16DI             - rozširujúci modul 16 digitálnych vstupov
 • 146,-
 • CIO - 8DI - 8DO    - rozširujúci modul 8 digitálnych vstupov 8 relé výstupov
 • 171,-

  Programovateľný terminál SKW-3
  Programovateľný terminál 6 x LED čísla, LCD displej 2x16 znakov, 4 indikačné LED, 4 tlačidlá, RS232 229,-
  Rozširujúce modifikácie SKW:  
 • modul 4 dig. vstupy / 4 dig. výstupy, tenzometrický vstup (štvorvodič) 0.5 ÷ 4 mV/V 
 • 86,-
 • modul 4 dig. vstupy / 4 dig. výstupy, 2 x analógový vstup 4- 20 mA, analógový výstup 4-20 mA 16 bitov
 • 89,-
 • modul 8 dig. vstupov / 5 dig. výstupov 
 • 49,-
 • komunikačné rozhranie RS485
 • 22,-
 • komunikačné rozhranie CAN 
 • 22,-

  Procesný prístroj NDS
  Základný modul - napájanie 18 ÷ 30V DC 127,-

  Rozširujúce modifikácie NDS:

 • Vstup:
 •      - 4-20 mA prúdový vstup 31,-
       - 4-20 mA prúdový výstup galvanicky oddelený 16 bitov 64,-
       - Pt100 meranie teploty 35,-
       - Čítač (3 vstupy) 24V DC 20,-
       - Čítač NMR+reset (NAMUR úrovne / 24V DC) 26,-
       - Tenzometrický vstup (štvorvodič) 0.5 ÷ 4 mV/V 64,-
 • Komunikačné rozhranie:
 •      - CAN 31,-
       - RS485 27,-
 • Hodiny reálneho času + zálohovaná RAM
 • 15,-
 • Voliteľný binárny vstup/výstup  24V DC
 • 8,-
 • Relé (1 výstup)
 • 12,-

  Programovateľný automat NLC-3
  Procesorový modul, napájanie 18 ÷ 36 V DC, RS232 318,-
 • 24I - modul 24 digitálnych vstupov
 • 39,-
 • 24R - modul 24 reléových výstupov
 • 131,-
 • 16ADI8 - modul 16 analógových, 8 digitálnych vstupov
 • 149,-
 • 8ADI8 - modul 8 analógových, 8 digitálnych vstupov
 • 126,-
 • 16TAO4 - modul 16 tranzistorových, 4 analógových výstupov
 • 114,-
 • Rozhranie CAN
 • 34,-

  Viacúčelový terminál VTT-2
  ( napájanie 18 ÷ 36 V DC, rozhranie RS232, do panelu) 358,-

  Rozširujúce modifikácie terminálu VTT2:

 • Rozhranie CAN
 • 39,-
 • Rozhranie RS485 alebo RS232
 • 39,-
 • Umiestnenie na stenu
 • 36,-

  Viacúčelový terminál VTT-3
  ( napájanie 18-36V DC, rozhranie RS232, do panelu ) 429,-

  Rozširujúce modifikácie terminálu VTT3:

 • Rozhranie RS232
 • 39,-
 • Rozhranie RS485
 • 39,-
 • Rozhranie CAN
 • 39,-
 • Umiestnenie na stenu
 • 48,-

  Analógové moduly NAS
 • NAS-1 - 2 x napäťový vstup 
 • 156,-
 • NAS-2 - 2 x prúdový vstup
 • 156,-
 • NAS-3 - 2 x vstup Pt100
 • 159,-

  Prevodník pre tenzometrické snímače
 • HSO-1
 •      - komunikačné rozhranie CAN 163,-


  Prevodník CAN - RS232
 • GCS-2
 • 185,-


  Prevodník NAMUR
 • NMR-1
 • 64,-


  Účelový terminál SKD-3
 • Účelový terminál 2 x 2 LED čísla, LCD displej 2x16 znakov, 4 tlačidlá, RS232, CAN
 • 195,-