Popis
 

ObrázokModuly CIO na zbernicu CAN sú pasívne vstupno/výstupné jednotky pre rozšírenie vstupno/výstupnej kapacity programovateľných logických automatov NLC-3, terminálov VTT-2, VTT-3, PC s prídavnou kartou pre rozhranie CAN alebo iných zariadení schopných obsluhovať SLIO moduly s obvodmi fy Philips.

Elektronické obvody modulov CIO sú zabudované v plastových krabičkách na DIN lištu. Vstupné obvody, obvody logiky a komunikačné obvody CAN sú navzájom galvanicky oddelené. Binárne vstupy modulu majú zabudovaný vstupný filter - nereagujú na dobu zopnutia vstupu kratšiu ako 3 ms.

Napájanie modulov je zo zdroja 24V DC. Adresa modulov sa nastavuje štvornásobným prepínačom DIL - na CAN zbernici môže byť maximálne 16 modulov CIO. Maximálna komunikačná rýchlosť modulov je 125 kbitov/s.

V ponuke sú modely:

  • CIO 16I 0 - 16 binárnych vstupov 24V DC
  • CIO 8 8R  - 8 binárnych vstupov 24V DC/8 relé výstupov 230V 5A
  • CIO 0 16R - 16 relé výstupov 230V 5A

Technické údaje
Napájanie
Napájanie
Príkon-podľa typu modulu
CIO 8 8R
CIO 16I 0
CIO 0 16R
Indikácia LED diódou
24V±10% DC

max. 200 mA
max. 70 mA
max. 400 mA
 
Komunikačné rozhranie
Komunikačné rozhranie
Recessive state
VCAN-H
VCAN-L
Dominant state
VCAN-H
VCAN-L
podľa ISO 11 898

2.5V 
2.5V 

3.5V 
1.5V 
Vstupy binárne
Počet max. 16 24V DC
Výstupy relé
Počet max. 16 230V 8A
Indikácia
vstupov/výstupov LED diódami
Mechanické vlastnosti
Prevedenie
Rozmery CIO88T,CIO16I
Hmotnosť
Rozmery CIO88R,CIO16R
Hmotnosť
na DIN lištu 35mm
160 x 105 x 60 mm
400 g
210 x 105 x 60 mm
800 g
Prevádzkové podmienky
Pracovná teplota
Krytie
0 ~ 50°C
IP20
Pripojenie
Pripojenie skrutkové spoje
vodiče do 2,5mm2