Prevodník CAN-RS232


Popis
 

Prevodník GCS-2 je zariadenie umožňujúce pripojenie rozhrania RS232 (RS485) ku komunikačnej sieti s rozhraním CAN (Controller Area Network). Prevodník obsahuje mikroprocesor, pamäť RAM 32KB,  galvanicky oddelené obvody pre pripojenie komunikačnej linky CAN, obvody pre rozhranie RS232 (RS485) a napájacie obvody.

Program prevodníka zabezpečuje konverziu dátových rámcov prijímaných zo zbernice CAN na sled znakov vysielaných do linky RS232. Povely zo sériovej linky konvertuje naopak na správy vysielané na zbernicu CAN. Prenos správ na sériovej linke je zabezpečený protokolom.

Prevodník je určený v prvom rade na prenos dát medzi zbernicou CAN a PC pri tvorbe vizualizačných systémov, monitorovaní prevádzky na sieti CAN, ako aj pre ďalšie obslužné programy v PC komunikujúce s modulmi s rozhraním CAN. Úpravou programu je možné adaptovať prevodník na iné úlohy.

Pre tvorbu programov PC spolupracujúcich s prevodníkom GCS-2 je k dispozícii drajver pre vizualizačný systém Control Web firmy Moravské přístroje a.s. Zlín, ako aj DLL knižnica pre komunikáciu s prevodníkom. 

Prevodník je umiestnený v plastovej krabičke. Na bokoch krabičky sú dva konektory pre pripojenie CAN a RS232 (RS485).Na prevodníku sú 4 LED diódy, indikujúce napájacie napätie, prevádzku na CAN, sériovej linke a režim komunikácie s PC.  

Napájanie prevodníka je zo siete 230V cez adaptér.

             

Technické údaje
 
Napájanie
Napájanie
Príkon
12V (adaptér 230/12V)
12 V /.100 mA
Hardware
Mikroprocesor
pamäť RAM
pamäť EEPROM
typ 80x52
32 kB
2 kB
Galvanické oddelenie

CAN zbernica od napájania a RS232, izolačném nap. 500V

Komunikačné rozhranie
CAN ISO 11898
RS232/RS485
Mechanické vlastnosti
Rozmery
Hmotnosť
152 x 82 x 31 mm
150 g
Prevádzkové podmienky
Pracovná teplota 0 ~ 50°C
Krytie IP 20
Pripojenie

CAN
RS232/RS485
Napájanie

CANON 9-pin samec
CANON 9-pin samica
vidlica napájacia jack 1,3 mm