Popis
 

ObrázokProcesný prístroj NDS je kompaktný elektronický prístroj určený na meranie a zobrazovanie veličín technologického procesu v požadovaných jednotkách. Prístroj obsahuje displej, jadro osadené mikroprocesorom s komunikačnými obvodmi, vstupné analógové obvody, výstupné obvody a napájaciu časť. Analógový vstup môže byť nahradený tenzometrickým vstupom,  modulom 3 binárnych vstupov 24V 8mA alebo 2 binárnych vstupov s úrovňami NAMUR.

Vysokú presnosť a stabilitu merania zabezpečuje 16-bitový A/D-prevodník. Vstupné analógové obvody umožňujú merať napätia a prúdy v definovaných rozsahoch, ako aj merať teplotu snímanú odporovými alebo termočlánkovými snímačmi.

Spracovanie meraných veličín zabezpečuje jadro s mikroprocesorom. Konfigurácia prístroja sa ukladá do pamäti EEPROM. Môže byť osadený aj hodinami reálneho času. Jeho súčasťou sú komunikačné obvody s rozhraním buď pre RS485 alebo pre CAN. Komunikačné obvody sú galvanicky oddelené od zeme mikroprocesora.

Výstupné obvody pozostávajú z dvoch relé a z tranzistorového výstupu (alebo binárneho vstupu) pre spínanie externej záťaže . Relé majú jeden vývod spoločný. Stav relé je indikovaný LED diódami na čelnom paneli.

Displej má päť sedemsegmentových LED zobrazovačov a dve indikačné LED diódy. Umožňuje zobraziť číslice, hexadecimálne a niektoré špeciálne znaky. Rozsah zobrazenia je -9999 až 99999 s možnosťou definovať polohu desatinnej bodky. Na zadávanie konfiguračných parametrov a pracovných hodnôt je osadený štyrmi tlačidlami na čelnom paneli.

Napájacia časť umožňuje napájanie prístroja zo zdroja 24V DC. Prístroj je určený na zabudovanie do panelu.

Procesný prístroj NDS-1 je certifikovaný v skúšobni TUV.


Technické údaje
Napájanie
Napájanie
Príkon
24V±10% DC
max.150 mA
Zobrazenie znakov
Zobrazenie
Výška znakov
Desatinná bodka
16 znakov v dvoch fontoch
13mm, farba červená
áno
Vstupný signál analógový
Počet
Napäťový signál
Prúdový signál
Odporový snímač
Termočlánok
Tenzometer
1
20mV, 80mV, 1.25V, 2.5V
0-20mA
Pt100
J
±2mV/V
Výstupy
Počet
Relé
2 so spoločným vývodom
250V/5A
Voliteľný vstup/výstup
Počet
Vstup
Výstup
1
binárny 24V DC 8 mA
tranzistorový 24V DC 0.2A
Presnosť merania
16 bitov
RTC
zálohované Li článkom
Komunikačné rozhranie
RS 485 alebo CAN
Mechanické vlastnosti
Prevedenie
Rozmery
Otvor do panelu
Klávesnica
Hmotnosť
do panelu
48 x 96 x139 mm
45 x 92 mm
4 x mikrospínač
300 g
Prevádzkové podmienky
Pracovná teplota 0 ~ 50°C
Krytie
Čelný panel
Svorkovnica
IP 54
IP 20
Pripojenie
16 skrutkových svoriek; vodiče do 2,5mm2


Použitie

Procesný prístroj NDS-1 má univerzálne použitie pri cenovo efektívnom riešení automatizačných úloh. Meranie,  zobrazovanie a ovládanie technologických veličín môže realizovať buď samostatne alebo v spolupráci s inými zariadeniami. Pomocou reléových výstupov môže NDS ovládať výkonové prvky a regulovať meranú veličinu v nastavenom rozsahu.

V osadení s prúdovým vstupom 0-20 mA alebo  napäťovým vstupom používa sa na meranie údajov zo senzorov ľubovoľných  fyzikálnych veličín s príslušným štandartným výstupom. Takto možno merať napríklad pH, výšku hladiny v nádržiach, tlak, vlhkosť a pod.

Na meranie teploty pomocou odporových teplomerov Pt100 je k dispozícii modul priamo budiaci odporové čidlo bez potreby použiť drahší teplotný senzor s prúdovým výstupom.

Modul binárnych vstupov, či už štandartných na 24 V alebo s úrovňami NAMUR, umožňuje použiť NDS-1 ako čítač impulzov. To sa často využíva pri spracovaní signálov z prietokomerov a následne napríklad pri dávkovaní vody v betonárkach, ale aj iných prevádzkach.

Tenzometrický vstupný modul umožňuje použiť NDS-1 ako riadiacu jednotku pre vážiace zariadenia. NDS-1 dokáže ovládať vstupno-výstupné CIO moduly, ktoré rozširujú počet jeho vstupov a výstupov, a riadiť aj technologické okolie váhy. Vďaka tomu boli zrealizované cenovo efektívne riešenia riadiacej jednotky prevažovacej váhy, vrecovačiek, baličiek do big-bagov a pod.

NDS môže byť použitý aj ako jednoduchý dátový terminál ovládaný cez CAN z iného zariadenia. Cez CAN možno tiež dynamicky nastavovať parametre prístroja aj v ostatných režimoch činnosti.

Zmenou programového vybavenia prístroja je možné upraviť vlastnosti prístroja podľa želania zákazníka.