Programovateľný automat SKP-5
 
Obrázok

Je určený na realizáciu riadiacich a regulačných funkcií v technologických linkách, strojoch a na zber údajov. Prepojením SKP-5 a ďalších zariadení cez CAN je možné vybudovať distribuované systémy riadenia pre rozsiahle technologické celky.
 
[Detaily ]

 


 

Vzdialené vstupno/výstupné moduly CIO na CAN
 

Pasívne moduly na rozšírenie počtu vstupov / výstupov SKP-5, NLC-3, VTT-2, VTT-3 a NDS. Vstupné obvody, obvody logiky a obvody CAN sú navzájom galvanicky oddelené.
 
[Detaily CIO-8DI-8DO]
[Detaily CIO-16DI]Programovateľný terminál SKW-3
 
Obrázok

Je určený na realizáciu riadiacich a regulačných funkcií v technologických linkách, strojoch a na zber údajov. Prepojením SKP-5 a ďalších zariadení cez CAN je možné vybudovať distribuované systémy riadenia pre rozsiahle technologické celky.
 
[Detaily ]

 Procesný prístroj NDS
 

Je určený na zobrazovanie a reguláciu veličín technologických procesov. Kalibrácia a nastavovanie parametrov regulácie sa realizuje cez menu prístroja tlačidlami na čelnom paneli. Meria prúd, napätie, PT100, termočlánky a tenzometrické snímače. Môže byť nakonfigurovaný aj ako čítač s binárnymi alebo NAMUR vstupmi alebo ako zobrazovacia jednotka.

 
[ Detaily ]

 

 

Programovateľný automat NLC-3
 

Obrázok

Je určený na realizáciu riadiacich a regulačných funkcií v technologických linkách, strojoch a na zber údajov. Prepojením NLC-3 a ďalších zariadení cez CAN je možné vybudovať distribuované systémy riadenia pre rozsiahle technologické celky.

[ Detaily ]


Analógové vstupné moduly NAS-x
 
Obrázok

Pasívne moduly na rozšírenie počtu vstupov / výstupov NLC-3, VTT-2, VTT-3 a NDS. Vstupné obvody, obvody logiky a obvody CAN sú navzájom galvanicky oddelené.

[ Detaily ]

 


Viacúčelový terminál VTT-2
 
Obrázok

Zariadenie na komunikáciu obsluhy so strojom v textovej podobe. Môže pracovať ako pasívny terminál alebo ako inteligentný terminál s vlastným riadiacim programom. Kombináciou s CIO modulmi, NAS, NDS a HSO môže vytvoriť kompletnú riadiacu jednotku.


[ Detaily ]Viacúčelový terminál VTT-3
 
Obrázok

Terminál funkčne zhodný s VTT-2 s väčším displejom, klávesnicou a s väčšou variabilitou komunikačných interfejsov. Popisy k LED diódam a k bloku dvanástich funkčných klávesov sú zasúvateľné.

[ Detaily ]Prevodník k tenzometrickým snímačom HSO-1
 
Obrázok

Je určený na spracovanie signálov zo snímačov sily vo váhach na číslicovú informáciu a na jej prenos do nadriadeného systému pri priemyselnom vážení.

[ Detaily ]GCS-2 - prevodník CAN na RS232
 

Prevodník GCS-2 konvertuje správy na zbernici CAN na dátové bloky RS232. Implementovaný protokol zabezpečuje plne duplexný prenos správ medzi PC a zariadeniami pripojenými na CAN. Na tvorbu programov je k dispozícii drajver pre vizualizačný systém Control Web a DLL knižnica pre všeobecné použitie.

[ Detaily ]Prevodník signálu NAMUR na 24V
 

Prevodník signálu s úrovňami NAMUR na štandartný napäťový vstupný signál 24V.

[ Detaily ]