Výrobky a služby poskytované firmou SK system, s.r.o. sú výsledkom našich dlhodobých skúseností v oblasti výroby a dodávok riadiacich systémov a poznania potrieb našich zákazníkov. Našim poslaním je poskytovať najlepšie softwerové a hardwerové riešenia pre zákaznícke elektronické moduly, priemyselné riadiace systémy a systémy zberu dát. Osobitnú pozornosť venujeme problematike priemyselných komunikácií a distribuovaným riadiacim systémom.

Naša firma vyvíja a vyrába hardware a software nasledujúcich riadiacich komponentov

 • zákaznícke elektronické moduly
 • programovateľné automaty s CAN rozhraním
 • distribuované digitálne a analógové CAN vstupno-výstupné moduly
 • inteligentné priemyselné terminály
 • procesné prístroje
 • tenzometrické prevodníky a vážiace systémy
 • prevodníky CAN na RS232

Naše dodávky kompletizujeme

 • aplikačným software pre zákaznícke elektronické moduly
 • aplikačnými programami programovateľných automatov, terminálov a ďalších prvkov
 • vizualizáciou technologických procesov na PC
 • frekvenčnými meničmi
 • snímačmi a výkonovými prvkami od popredných výrobcov
 • rozvádzačmi a inštaláciou kabeláže
 • oživením riadiacich systémov a spustením technológie do prevádzky

Realizujeme dodávky riadiacich systémov na kľúč na báze riadiacich prvkov z produkcie firiem SK system s.r.o., ale aj Siemens a ďalších firiem.